Chào mừng đến với Chiến Quốc Thiên đế

                            Chiến Quốc Thiên Đế Open 16/6/02 

                                       8h Sáng anh em ủng hộ

Yhaoo Hỗ trợ hotrothiende4

                  Game Sẽ úp link down add yahoo để  đc trợ giúp của mod  thân